Φαφλάγκος

Κατοικημένη περιοχή Φαφλάγκος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φαφλάγκος

Φαφλάγκος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 34.990640000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.475380000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φαφλάγκος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Faflagkos, Faflankos, Faflágkos, Φαφλάγκος

Φαφλάγκος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Faflagkos or Faflágkos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work