Φερό Γκρεμνός

Υπερυψωμένο Άκρο Φερό Γκρεμνός

Χάρτης Υπερυψωμένο Άκρο Φερό Γκρεμνός

Φερό Γκρεμνός Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.615820000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.233230000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φερό Γκρεμνός (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Fero Gkremnos, Fero Nkremnos, Feró Gkremnós, Φερό Γκρεμνός

Φερό Γκρεμνός, Υπερυψωμένο τμήμα ή σημείο ξηράς που εισχωρεί στη θάλασσα με απότομο γκρεμό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Fero Gkremnos or Feró Gkremnós is Headland, a high projection of land extending into a large body of water beyond the line of the coast