Τραχήλι

Λόφος Τραχήλι

Χάρτης Λόφος Τραχήλι

Τραχήλι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.618310000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.225430000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τραχήλι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Trachili, Trachíli, Τραχήλι

Τραχήλι, Ύψωμα γης με υψόμετρο έως τριακόσια μέτρα, χαμηλότερο από βουνό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Trachili or Trachíli is Hill, a rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m