Καλαθά

Πλαγιά Καλαθά

Χάρτης Πλαγιά Καλαθά

Καλαθά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.605990000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.207530000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλαθά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalatha, Kalathá, Καλαθά

Καλαθά, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalatha or Kalathá is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle