Φισοτά

Κατοικημένη περιοχή Φισοτά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φισοτά

Φισοτά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.287580000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.275170000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φισοτά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Fisota, Fisotá, Φισοτά

Φισοτά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Fisota or Fisotá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work