Πέτρου

Κατοικημένη περιοχή Πέτρου

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πέτρου

Πέτρου Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.303920000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.267750000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πέτρου (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Petrou, Pétrou, Πέτρου

Πέτρου, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Petrou or Pétrou is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work