Λιτέσιον

Κατοικημένη περιοχή Λιτέσιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Λιτέσιον

Λιτέσιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.285530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.274690000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λιτέσιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Litesi, Litesion, Litetsion, Litési, Litésion, Litétsion, Λιτέσι, Λιτέσιον

Λιτέσιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 75 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Litesi or Litési is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work