Φρουσαίοι

Ευρεία περιοχή Φρουσαίοι

Χάρτης Ευρεία περιοχή Φρουσαίοι

Φρουσαίοι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.931220000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.746450000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φρουσαίοι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Frousaioi, Frousaíoi, Froussaioi, Froussaíoi, Φρουσαίοι

Φρουσαίοι, Εδαφική έκταση χωρίς ομοιογενή χαρακτήρα ή όρια

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Frousaioi or Frousaíoi is Area, a tract of land without homogeneous character or boundaries