Μακροτάνταλον

Κατοικημένη περιοχή Μακροτάνταλον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μακροτάνταλον

Μακροτάνταλον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.935430000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.726810000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μακροτάνταλον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Makrotandalo, Makrotandalon, Makrotantalo, Makrotantalon, Makrotándalo, Makrotándalon, Makrotántalo, Makrotántalon, Sidhonda, Sidhondas, Sidhónda, Sidhóndas, Μακροτάνταλο, Μακροτάνταλον

Μακροτάνταλον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Makrotantalo or Makrotántalo is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work