Παλαιστού

Κατοικημένη περιοχή Παλαιστού

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Παλαιστού

Παλαιστού Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.944110000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.752240000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Παλαιστού (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Palaistou, Palaistoú, Παλαιστού

Παλαιστού, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Palaistou or Palaistoú is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work