Γαρέα

Κατοικημένη περιοχή Γαρέα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Γαρέα

Γαρέα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.441490000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.449380000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Γαρέα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ahmetaga, Ahmetagá, Garea, Garéa, Meimetaga, Meïmétaga, Γαρέα

Γαρέα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Garea or Garéa is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work