Ρίζες

Κατοικημένη περιοχή Ρίζες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ρίζες

Ρίζες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.446610000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.467650000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ρίζες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Rizai, Rizais, Rizes, Rízai, Rízais, Rízes, Ρίζαι, Ρίζες

Ρίζες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Rizes or Rízes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work