Γιαννούλας Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Γιαννούλας Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Γιαννούλας Ρέμα

Γιαννούλας Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.031430000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.595420000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Γιαννούλας Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Giannoulas Rema, Giannoúlas Réma, Yiannoulas Rema, Yiannoúlas Réma, Γιαννούλας Ρέμα

Γιαννούλας Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Giannoulas Rema or Giannoúlas Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land