Σκαρμαγκάς

Κατοικημένη περιοχή Σκαρμαγκάς

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σκαρμαγκάς

Σκαρμαγκάς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.011330000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.603030000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σκαρμαγκάς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Scaramanga, Skaramagkas, Skaramanga, Skaramangas, Skaramangá, Skaramangás, Skaramankas, Skarmagkas, Skarmagkás, Skarmankas, Σκαραμαγκάς, Σκαρμαγκάς

Σκαρμαγκάς, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1255 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Skarmagkas or Skarmagkás is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work