Καψαλώνα

Λόφος Καψαλώνα

Χάρτης Λόφος Καψαλώνα

Καψαλώνα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.020490000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.617200000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καψαλώνα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kapsalona, Kapsalóna, Καψαλώνα

Καψαλώνα, Ύψωμα γης με υψόμετρο έως τριακόσια μέτρα, χαμηλότερο από βουνό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kapsalona or Kapsalóna is Hill, a rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m