Γκουτσουλαίικα

Κατοικημένη περιοχή Γκουτσουλαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Γκουτσουλαίικα

Γκουτσουλαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.123140000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.459920000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Γκουτσουλαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Gkoutsoulaiika, Gkoutsoulaíika, Gotsouleika, Gotsouléïka, Goutsoulaiika, Goutsoulaíika, Loupos, Loúpos, Nkoutsoulaiika, Γκουτσουλαίικα

Γκουτσουλαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Gkoutsoulaiika or Gkoutsoulaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work