Σαμαλλικαίικα

Κατοικημένη περιοχή Σαμαλλικαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σαμαλλικαίικα

Σαμαλλικαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.101940000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.472080000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σαμαλλικαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Samallikaiika, Samallikaíika, Σαμαλλικαίικα

Σαμαλλικαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Samallikaiika or Samallikaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work