Υψηλή Ράχη

Κατοικημένη περιοχή Υψηλή Ράχη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Υψηλή Ράχη

Υψηλή Ράχη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.109970000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.486170000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Υψηλή Ράχη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Rachi, Rakhi, Ráchi, Rákhi, Ypsili Rachi, Ράχη, Υψηλή Ράχη

Υψηλή Ράχη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Rachi or Ráchi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work