Γρηγορίτικα

Κατοικημένη περιοχή Γρηγορίτικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Γρηγορίτικα

Γρηγορίτικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.425240000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.912490000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Γρηγορίτικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Grigoritika, Γρηγορίτικα

Γρηγορίτικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Grigoritika or Grigoritika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work