Χαλικιά Βάττα

Κατοικημένη περιοχή Χαλικιά Βάττα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χαλικιά Βάττα

Χαλικιά Βάττα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.617230000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.477170000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χαλικιά Βάττα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chalikia Vata, Chalikia Vatta, Khalikia, Khalkia, Khalkiá, Khalíkia, Χαλικιά Βάτα, Χαλικιά Βάττα

Χαλικιά Βάττα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 22 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chalikia Vatta or Chalikiá Vátta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work