Σκαλτσοτιάνικα

Κατοικημένη περιοχή Σκαλτσοτιάνικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σκαλτσοτιάνικα

Σκαλτσοτιάνικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.634220000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.485970000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σκαλτσοτιάνικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Skaltsotianika, Σκαλτσοτιάνικα

Σκαλτσοτιάνικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 51 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Skaltsotianika or Skaltsotiánika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work