Χαράκιον

Κατοικημένη περιοχή Χαράκιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χαράκιον

Χαράκιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.113220000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.137100000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χαράκιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Charaki, Charakion, Charáki, Charákion, Kharaki, Kharakion, Kharáki, Kharákion, Χαράκι, Χαράκιον

Χαράκιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Charaki or Charáki is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work