Ηλέκτρα

Κατοικημένη περιοχή Ηλέκτρα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ηλέκτρα

Ηλέκτρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.298950000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.925250000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ηλέκτρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Gliata, Gliáta, Ilektra, Iléktra, Ηλέκτρα

Ηλέκτρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ilektra or Iléktra is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work