Βρυσούλα

Κατοικημένη περιοχή Βρυσούλα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βρυσούλα

Βρυσούλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.306850000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.938890000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βρυσούλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pazaraki, Pazarakion, Pazaráki, Pazarákion, Vrisoula, Vrisoúla, Vrysoula, Vrysoúla, Βρυσούλα

Βρυσούλα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vrysoula or Vrysoúla is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work