Μάνδρα

Κατοικημένη περιοχή Μάνδρα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μάνδρα

Μάνδρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.309250000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.926200000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μάνδρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mandhres, Mandra, Mándhres, Mándra, Μάνδρα

Μάνδρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mandra or Mándra is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work