Καλινεύγορο

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalinevgoro, Kalinévgoro, Kalonovgoro, Kalonóvgoro, Καλινεύγορο

Καλινεύγορο, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalinevgoro or Kalinévgoro is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more

Γράψε κι εσύ για Καλινεύγορο

Μπορείς και εσύ να εμπλουτίσεις αυτή την καταχώρηση ! Άν έχεις φωτογραφίες ή γνωρίζεις στοιχεία για Καλινεύγορο και θέλεις να τα μοιραστείς, Συνδέσου ή κάνε νέο λογαριασμό και γράψε κι εσύ τώρα!