Κεραμωτή

Κατοικημένη περιοχή Κεραμωτή

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κεραμωτή

Κεραμωτή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.372630000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.560890000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κεραμωτή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Keramoti, Keramotí, Κεραμωτή

Κεραμωτή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 18 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Keramoti or Keramotí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work