Όρμος Κάμπος

Εναλλακτικές ονομασίες: Ormos Kampos, Órmos Kámpos, Όρμος Κάμπος

Όρμος Κάμπος, Μικρός κόλπος

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ormos Kampos or Órmos Kámpos is Bay, a coastal indentation between two capes or headlands, larger than a cove but smaller than a gulf