Καλιβάριον

Κατοικημένη περιοχή Καλιβάριον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καλιβάριον

Καλιβάριον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.961820000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.748160000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλιβάριον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalivari, Kalivarion, Kalivári, Kalivárion, Kallivari, Kallivári, Καλιβάρι, Καλιβάριον

Καλιβάριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalivari or Kalivári is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work