Χάρτες

Κατοικημένη περιοχή Χάρτες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χάρτες

Χάρτες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.955190000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.728280000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χάρτες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chartai, Chartes, Chártai, Chártes, Khartai, Khartes, Khártai, Khártes, Χάρται, Χάρτες

Χάρτες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chartes or Chártes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work