Καλόν Παιδίον

Κατοικημένη περιοχή Καλόν Παιδίον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καλόν Παιδίον

Καλόν Παιδίον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.833860000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.586670000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλόν Παιδίον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalo Paidi, Kalon Paidhion, Kalon Paidion, Kalou Pavlou, Kaloú Pávlou, Kaló Paidí, Kalón Paidhíon, Kalón Paidíon, Καλό Παιδί, Καλόν Παιδίον

Καλόν Παιδίον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalo Paidi or Kaló Paidí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work