Καμπιά

Κατοικημένη περιοχή Καμπιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καμπιά

Καμπιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.571380000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.983150000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καμπιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kambia, Kambiá, Kampia, Kampiá, Καμπιά

Καμπιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 50 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kampia or Kampiá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work