Πίθος

Εναλλακτικές ονομασίες: Pithos, Píthos, Πίθος

Πίθος, Εδαφική έκταση χωρίς ομοιογενή χαρακτήρα ή όρια

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pithos or Píthos is Area, a tract of land without homogeneous character or boundaries