Τσόμπος

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsombos, Tsompos, Tsómbos, Tsómpos, Τσόμπος

Τσόμπος, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: 534 μ.

Tsompos or Tsómpos is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature