Καπανδρίτιον

Κατοικημένη περιοχή Καπανδρίτιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καπανδρίτιον

Καπανδρίτιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.126670000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.726470000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καπανδρίτιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kapandhriti, Kapandhríti, Kapandriti, Kapandrition, Kapandríti, Kapandrítion, Καπανδρίτι, Καπανδρίτιον

Καπανδρίτιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kapandriti or Kapandríti is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work