Καρούσα

Κατοικημένη περιοχή Καρούσα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καρούσα

Καρούσα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.126920000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.747110000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καρούσα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Karousa, Karoussa, Karoúsa, Karoússa, Καρούσα

Καρούσα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Karousa or Karoúsa is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work