Κάστρο Χίου

Εναλλακτικές ονομασίες: Kastro Chiou, Kástro Chíou, Κάστρο Χίου

Κάστρο Χίου, Μεγάλο οχυρωμένο κτίριο ή ένα σύνολο οχυρωμένων κτιρίων

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kastro Chiou or Kástro Chíou is Castle, a large fortified building or set of buildings