Παρθένης Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Παρθένης Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Παρθένης Ρέμα

Παρθένης Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.358360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.143050000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Παρθένης Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Parthenis Rema, Parthénis Réma, Παρθένης Ρέμα

Παρθένης Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Parthenis Rema or Parthénis Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land