Λιμήν Χίου

Εναλλακτικές ονομασίες: Limani Chiou, Limenas Chiou, Limin Chiou, Limáni Chíou, Liménas Chíou, Limín Chíou, Λιμάνι Χίου, Λιμένας Χίου, Λιμήν Χίου

Λιμήν Χίου, Τοποθεσία που προσφέρει ασφαλές αγκυροβόλιο με ή χωρίς τερματικό σταθμό και εγκαταστάσεις μεταφοράς για τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων ή επιβατών

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Limani Chiou or Limáni Chíou is Harbor, a haven or space of deep water so sheltered by the adjacent land as to afford a safe anchorage for ships