Καβριανά

Κατοικημένη περιοχή Καβριανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καβριανά

Καβριανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.339710000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.706440000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καβριανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kavriana, Kavrianá, Καβριανά

Καβριανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kavriana or Kavrianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work