Μοτζιανά

Κατοικημένη περιοχή Μοτζιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μοτζιανά

Μοτζιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.333190000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.703090000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μοτζιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Botziana, Botzianá, Montziana, Montziána, Motziana, Motzianá, Μοτζιανά

Μοτζιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Motziana or Motzianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work