Γρηγοριανά

Εναλλακτικές ονομασίες: Grigoriana, Grigorianá, Γρηγοριανά

Γρηγοριανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Grigoriana or Grigorianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work