Κλίμα

Κατοικημένη περιοχή Κλίμα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κλίμα

Κλίμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.681930000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.476750000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κλίμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Klima, Klíma, Κλίμα

Κλίμα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Klima or Klíma is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work