Περδικα

Κατοικημένη περιοχή Περδικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Περδικα

Περδικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.692260000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.453060000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Περδικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Perdhika, Perdika, Pérdhika, Pérdika, Πέρδικα, Περδικα

Περδικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 680 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Perdhika or Pérdhika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work