Ράικου

Εναλλακτικές ονομασίες: Raikou, Ráikou, Ράικου

Ράικου, Ύψωμα γης με υψόμετρο έως τριακόσια μέτρα, χαμηλότερο από βουνό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Raikou or Ráikou is Hill, a rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m