Κομπίτσι

Κατοικημένη περιοχή Κομπίτσι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κομπίτσι

Κομπίτσι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.605270000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.867190000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κομπίτσι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kombitsi, Kombitsion, Kombítsi, Kombítsion, Kompitsi, Kompitsion, Kompítsion, Κομπίτσι

Κομπίτσι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 733 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kompitsion or Kompítsion is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work