Καλαφατιώνες

Κατοικημένη περιοχή Καλαφατιώνες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καλαφατιώνες

Καλαφατιώνες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.579890000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.857230000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλαφατιώνες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalafationes, Καλαφατιώνες

Καλαφατιώνες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 457 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalafationes or Kalafatiónes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work