Κομποθεκράτα

Κατοικημένη περιοχή Κομποθεκράτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κομποθεκράτα

Κομποθεκράτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.146670000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.500250000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κομποθεκράτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kompothekrata, Κομποθεκράτα

Κομποθεκράτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 449 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kombothekrata or Kombothekráta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work