Λακήθρα

Εναλλακτικές ονομασίες: Lakithia, Lakithra, Lakíthia, Lakíthra, Λακήθρα

Λακήθρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 341 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lakithra or Lakíthra is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work