Μηνιά

Κατοικημένη περιοχή Μηνιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μηνιά

Μηνιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.129120000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.502590000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μηνιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Minia, Miniais, Miniaís, Minies, Miniá, Miniés, Μηνιά

Μηνιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 260 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Minia or Miniá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work